logo

Ecologisch beheer
  Natuurrijke tuinen
  Natuurspeelplaatsen
Kleinschalige natuur

logo

Frits v.d. Laan 06 1828 1076
Alexandra Cornelisse 06 5478 2570
i.s.m. ilya Toornvliet 06 1487 5958

Postadres: Papaverstraat 2 2803 AM Gouda

Onze doelstelling is het bevorderen van een natuurrijke stedelijke omgeving.

vliegenzwam Door het bereiken van de respectabele leeftijd nemen we geen nieuwe projecten meer aan.
Het onderhoud van lopende projecten gaat uiteraard nog wel door.

Door intensieve landbouw worden steden en dorpen vaker bezocht door dieren die vroeger alleen in buitengebieden te vinden waren. 
Daarnaast zijn veel gemeenten omgeschakeld naar ecologisch groenbeheer waardoor ook de groenstroken in stedelijk gebied bloemrijker en gevarieerder zijn geworden. 
Ook veel particuliere tuinen geven natuur een kans alleen al door de gevarieerdheid van de tuinen onderling.

Een mooi project is "Tuinreservaten" opgezet door 'Vroege Vogels'  

 
Basis is een natuurlijk/natuurrijk ontwerp. Aanleg en verzorging van openbaar groen, groene speelpleinen en particuliere tuinen in en om de stad. 

Ook voor ecologische adviezen en educatieve projecten. We werken volgens ecologische principes en dus gifvrij. 
Met de natuur mee, niet er tegenin maken tuinen tevens onderhoudsarm

Tuin televisieprogramma dat het bekijken waard is:  Tegel eruit - Tuin erin. aflevering  1 tm 6

Tegel eruit - Tuin erin   .

Gelinkt is naar aflevering 1, op Youtube zijn de vervolg afleveringen te vinden.