logo

Ecologisch beheer
  Natuurrijke tuinen
  Natuurspeelplaatsen
Kleinschalige natuur

logo

Frits v.d. Laan 06 1828 1076
Alexandra Cornelisse 06 5478 2570
i.s.m. ilya Toornvliet 06 1487 5958

Postadres: Papaverstraat 2 2803 AM Gouda

Onze doelstelling; het bevorderen van een natuurrijke stedelijke omgeving.

vliegenzwam Door het bereiken van een respectabele leeftijd nemen we geen nieuwe projecten meer aan.
Het onderhoud van een aantal lopende projecten gaat uiteraard nog wel door.

De website is teruggebracht tot alleen afbeeldingen

 

Een mooi project is "Tuinreservaten" opgezet door Vroege Vogels

 
Tuin televisieprogramma dat het bekijken waard is:  Tegel eruit - Tuin erin. aflevering  1 tm 6

Tegel eruit - Tuin erin   .

Gelinkt is naar aflevering 1, op Youtube zijn de vervolg afleveringen te vinden.