logo

Ecologisch beheer
  Natuurrijke tuinen
  Natuurspeelplaatsen
Kleinschalige natuur

logo

Frits v.d. Laan 06 1828 1076
Alexandra Cornelisse 06 5478 2570
i.s.m. ilya Toornvliet 06 1487 5958

Postadres: Papaverstraat 2 2803 AM Gouda

  • Websites voor verkoop van planten en/of zaden:
   Pluk Geluk Bloemen   Biologische pluktuin en kwekerij.
   De Morgenster Zaden van inheemse kruiden, bloemmengsels, en kruidenzaden. Zaaiinstructiepagina. Online bestellen.
   De Bolster
   - Zaadteeltbedrijf voor biologisch-dynamische tuinzaden. Vnl. groenten-, bloemen- en kruidenzaden. online te bestellen.
   Cruyd-Hoeck  Inheemse zaden, Er worden in de teelt geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt
   Medigran - Zaden van inheemse planten, kruidenmengsels, wildbloemenmengsels, bermmengsels.natuurlijke bloemenweidemengsels voor de inheemse flora. advies bij natuurontwikkeling.
   De Keltenhof
   - Natuurlijke vaste plantenkwekerij. Vaste planten, varens, keukenkruiden, waterplanten, bollen, heesters en bomen. Vnl. veel inheemse planten.
  •  Informatie pagina's
   Wilde Weelde - Vereniging van vakbekwame mensen, deskundig op het gebied van natuurrijke tuinen en parken.
   Stichting Oase - Informeert over aanleg, beheer, onderhoud, educatie, onderzoek en samenwerking op het gebied van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen.
   Stichting Springzaad -  Natuurspeelplaatsen, ruimte voor kinderen
   Stichting Biologische boomkwekerijgewassen - Samenwerkingsverband tussen een aantal biologische kwekerijen van laanbomen, vruchtbomen, heesters en rozen, vaste planten etc.
   VELT - Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze.
   Biologica - Platform voor biologische producten.
   Alles Duurzaam - website voor duurzaam werkende bedrijven
   Trusta    Informatie-site tuingereedschappen