logo

Ecologisch beheer
  Natuurrijke tuinen
  Natuurspeelplaatsen
Kleinschalige natuur

logo

Frits v.d. Laan 06 1828 1076
Alexandra Cornelisse 06 5478 2570
i.s.m. ilya Toornvliet 06 1487 5958

Postadres: Papaverstraat 2 2803 AM Gouda

 

Openbaar groen en speelplaatsen.

Veel gemeenten voeren reeds een ecologisch groenbeheer en werken zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
Het dierenleven heeft hier direct baat bij en vooral libellen waarvan de larven jaren in het water leven voordat zij als gevleugelde insecten uitvliegen, hebben baat bij schoon oppervlaktewater. Vogels, egels, vleermuizen zijn afhankelijk van insecten, slakken of wormen.

a bw
Rietorchis tussen ratelaar en heermoes Ingezaaide bloemenweide

Door verarmen (afvoeren maaisel) van bermen krijgen meer plantensoorten groeikansen en kunnen bijvoorbeeld orchideeën kansen krijgen.

   
 
Snoei- en maaiwerk op het Heempad in Gouda

Wij hebben ervaring met het maaien en snoeien van ecologisch beheerde oppervlakten. Snoei- en maaiwerk op het Heempad in Gouda.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Foto's Heempad, kinderboerderij en Vogelenwijk Leiden

2
Heempad echte koekoeksbloem rond het natte deel
1
kinderboerderij, eiken stammenpad door het groen 
2
Mooie kromme Eiken stammen
1
voor het groene pad
2
Uitgeholde struikkamperfoelie
1
struikhut binnen
2
Heempad echte koekoeksbloem rond hetnatte deel
1
Speeltuin Vogelenwijk Leiden, Ontwerp Suzanne van Ginneken
2
Vogelenwijk Leiden
1
Vogelenwijk Leiden
2
Vogelenwijk Leiden kruiden afscheiding peuters
1
Peuterdeel
2
Vogelenwijk Leiden, wilgenhut aanbouw
1
Vogelenwijk Leiden, bamboebos na aanleg.
Inmiddels uitgegroeid tot een mooi bos