logo

Ecologisch beheer
  Natuurrijke tuinen
  Natuurspeelplaatsen
Kleinschalige natuur

logo

Frits v.d. Laan 06 1828 1076
Alexandra Cornelisse 06 5478 2570
i.s.m. ilya Toornvliet 06 1487 5958

Postadres: Papaverstraat 2 2803 AM Gouda


Een belangrijk aspect van ecologische tuinen is dat de natuur het leeuwendeel van het werk voor ons doet, de tuin zal daardoor onderhoudsarm zijn.  Dus meer tijd om te genieten!

 

B

2

1
Atalanta
 


 
   


 
 
 
 
2
3 zitkeien (foto direct na aanleg) 
1
minibeekje